Tommy Englund

6

""Ärlighet varar längst" är något man kan enkelt säger men en ärlig grund för argument är också en stark grund."

Har bland annat varit aktiv inom många föreningar som Svensk Ungdom, Dagsmarks ungdomsförening och Pohjola Norden. Blev invald i kommunfullmäktige 2016 och fick mandatplatser vid Citta Slow-rådet, svenska utbildningsnämnden samt suppleantplats till stadsstyrelsen.

På några år fick jag också mandatplats i stadsstyrelsen och har engagerat mycket tid åt kommunen.

Har under min tid jobbat på jordbruk, i Kristinestads simhall, med olika projektarbeten för kommunen och för tillfället på Rautanet i Kristinestad.

Jag har studerat i Vasa till merkonom samt till tradenom i Ekenäs. Har även läst en och annan kurs i bland annat psykologi på distans vid Åbo Akademi.

Mitt Kristinestad är en klimatsmart kommun där unga mår bra, företagandet blomstrar samt där grundtryggheten bevaras.

Jag hoppas på ett omval till kommunalpolitiken som ger mig möjligheten att få jobba med det som känns ansvarsfullt. I min värld gör man bäst i från sig när man kan axla ansvar inte bara för sig själv och sina närmaste utan också för samhället runt sig, idag, imorgon och i framtiden.

Namn: Tommy Englund
Födelseår: 1990
Kommun: Kristinestad
Hemort: Dagsmark
Titel: Försäljare

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

För att bekämpa framtida problem skall vi satsa på biogas utveckling, vindkraft, klimatsmarta hus, solenergi och innovativa lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag vill vara med och skapa bättre förutsättningar för att företag skall drivas och utvecklas. Flexibilitet från kommunen skall uppmuntras så företag får agera snabbare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

I dagens läge har vi ett stort problem med ungas välmående. Detta är ett komplicerat problem med många grunder som vi måste bearbeta. En av grunderna kan vara att vi inte ger de unga i livet hjälp att göra klara mål åt sig själva. I stället för att hjälpa dem göra upp deras egen karta för framtiden knuffar vi bara ut dem i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›