Greger J Englund

60

"Med Människan i Centrum"

Det skall vara tryggt och trivsamt att bo i Kyrkslätt !

Inför kommunalvalet 2021 har jag valt Människan i centrum som min paroll. Det är det jag vill prioritera och arbeta för.

I Kyrkslätt skall människan vara i centrum !

Till min familj hör min hustru Polina som är ekonomie magister och arbetar på Fiskars, samt sönerna Leonard 6 år och Alexander 4 månader. Jag har fyra fullvuxna barn från tidigare och fyra barnbarn. Jag har arbetat som lärare i Kyrkslätt sedan 2014 och vi har bott här sedan 2017.

Mina intressen är samhället, ekonomi, filateli, skogsvård och simning.

Jag har tidigare varit kommunpolitiskt aktiv i Kronoby i Österbotten och i Raseborg. Jag var kandidat i EU valet 2009.

Nuvarande förtroendeuppdrag;

- byggnads-, och miljönämnden, viceordf.
- kommunfullmäktige, ersättare

- kyrkofullmäktige, ersättare
- församlingsrådet, ersättare
- Borgå stiftsfullmäktige, ersättare

- SFP-södra lokalavdelning, ordförande
- Bobäcks byaförening, styrelsemedlem

- militärgrad; kapten

Namn: Greger J Englund
Födelseår: 1961
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Bobäck, Kyrkslätt
Titel: lärare, PeM, TM, AFM, offentligt köpvittne
E-post: greger.englund@hotmail.com
Tel: +358505977960

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det skall vara tryggt och trivsamt att bo i Kyrkslätt !

Familjer som bor eller vill skapa sig ett boende i kommunen skall kunna hitta ett för dem lämpligt alternativ. Planering av tomtmark för egnahem och för byggande av radhus och höghus skall befrämjas. Det måste finnas en vettig balans mellan ägoboende och temporärt hyresboende.
Vi skall i kommunen ha såväl kommundelscentra som glesbygd, man skall kunna välja var man vill bo.
Kollektivtrafiken måste organiseras på ett sådant sätt att det är möjligt att kombinera bil, buss, tåg och metro.

Våra barn och elever i daghem förskola och skola skall känna att just de och deras utveckling står i centrum.
Vi skall i allt ha en verksamhet med nolltolerans mot mobbning och utstötthet.

Inom hälso-, och sjukvården skall man kunna känna sig trygg och att man får adekvat vård oberoende om vården produceras av kommunen själv eller är outsourcad till andra.

Det är en hederssak att vi tar hand om våra åldringar och veteraner som byggt upp den välfärd som vi idag kan ta del av.

Tonåringar behöver vettiga platser där de kan samlas och umgås. Kommunen skall vara med och befrämja möjligheter till fritidsaktiviteter i samråd med föreningar och organisationer.
I Kyrkslätt skall det finnas möjligheter till vettiga friluftsaktiviteter.


Läs mer i vårt valprogram ›