Conny Englund

100

Jag ställer nu upp för tredje gången och för närvarande sitter jag i fullmäktige, stadsstyrelsen och ordförande för svenska sektionen i bildningsnämnden. Jag är också ersättare i flertalet nämnder och sektioner.

Jag vill möjliggöra:
Företagsamhet
Välmående
Utbildning
Boende
För allas vårt JAKOBSTAD!

Namn: Conny Englund
Kommun: Jakobstad
Titel: Egenföretagare och arbetslivskoordinator