Christine Engblom

28

"Svenskan är en del av Finlands nordiska identitet. Bevarande och utvecklande av de två starka nationalspråken, svenska och finska, och minoritetsspråken är garanterat i grundlagen. Ett jämställt Åbo är ett intelligent Åbo. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. Allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. "

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Christine Engblom
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: FD
Medlem i :