Emilia Mattsson

258

"Mitt framtida Borgå är hållbart, även på lång sikt. Ekonomiskt ansvarsfullt, socialt jämställt och miljömässigt tänkande. Då dessa tre samarbetar bildas ett kretslopp av hållbar utveckling. Det vill jag arbeta för."

Jag är en ung borgåbo som flyttat tillbaka till min kära hemstad efter slutförda studier. Nu vill jag vara med och påverka borgåbornas vardag och framtid.

Mitt intresse för kommunalpolitik kommer från min utbildning i offentlig förvaltning. Därtill arbetar jag på Kommunförbundet och får dagligen ta del av intressanta idéer och projekt. Idéer som också Borgå skulle ha nytta av!

Jag vill arbeta för ett hållbart Borgå. En stad som är ekonomiskt ansvarsfull, också på sikt. Den sociala jämställdheten och invånarnas välmående är viktigt. Därtill behövs miljövänliga åtgärder för att vi ska få njuta av en ren miljö. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet är mitt framgångsrecept för Borgå. Du kan läsa mera om mina tre valteman lite längre neråt.

Vi behöver definitivt flera unga med i Borgås politik. Borgå är redan framtidstänkande, men vi kan bli ännu bättre på hållbar utveckling. Det kräver också nya initiativtagare. Jag är beredd att lägga ner tid på arbetet och ta ansvar över att också tyngre och mindre populära beslut fattas i fullmäktige. Samtidigt är jag peppad att lära mig nytt och påverka politiken på ett hållbart sätt om jag blir vald till stadsfullmäktigeledamot.

Namn: Emilia Mattsson
Födelseår: 1995
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Politices magister
E-post: emilia.mattsson@elisanet.fi
www: https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/emilia-mattsson/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomisk hållbarhet för mig är en ansvarsfull ekonomi. För att trygga väfärd också i framtiden behöver ekonomin vara på stadig grund. Borgås största utmaning under nästa fullmäktigeperiod är hur kommunens uppgifter och ekonomi organiseras efter social- och hälsovårdsreformen. En stor del av skattepengarna och välfärdsuppgifterna flyttar över till ett landskap där kommunen har svårt att påverka. Vi behöver se till att Borgå som organisation är på stadig grund och lobba i landskapet för bästa resultat för vår stad. Följande vill jag arbeta för:

• Borgå stads ekonomi behöver stärkas för att klara av förändringarna som reformen medför. Coronapandemin har påverkat kommunens ekonomi mycket. År 2020 blev inte ett katastrofår ekonomiskt för att staten gav kommunerna stora stöd. Staten kommer knappast att kunna ge lika mycket stöd i framtiden, det är åtminstone inte något vi kan lita på. Borgå stad kan inte leva över sina tillgångar. Det är inte hållbart för en privatperson att vara överskuldsatt och likaså är det inte heller hållbart för en stad. Låneskulden i Borgå är redan långt över 3000 euro per invånare. Jag vill att staden minskar sitt låntagande.

• Jag vill se konkurrenskraftig beskattning. Det är inte realistiskt att sänka skatterna, men jag vill inte heller höja dem. Besparingar ska hittas på andra håll.

• Sysselsättning, dvs. hur många som är i arbetslivet, är kommunens nya uppgift. Sysselsättningslösningar är mycket viktiga. Jag är orolig över den ökade arbetslösheten under coronapandemin och speciellt orolig över de ungas arbetslöshet. Under våren pågår det sysselsättningsförsök i kommunerna och ifall de anses lyckade kommer troligen uppgiften att flyttas över till kommunen i framtiden. Det här är en bra sak. Jag tror att kommunen som är närmare invånaren än regionalförvaltningen kan hitta bättre lösningar. Det gynnar alla att sysselsättningsprocenten är hög, mera skattepengar åt kommunen och bättre välmående på individnivå.

• Vi ska också vara en företagarvänlig stad. Till stor del är det företagen som skapar jobb och hämtar klirr i stadskassan. Det ska vara lockande att grunda företag i Borgå och vi ska se till att de företagarna som finns trivs här och inte flyttar eller avslutar sin verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Social hållbarhet för mig är invånarnas välmående, trygghet och deltagande. Det ska vara jämlikt nu men också i framtiden. Följande vill jag arbeta för:

• En god utbildning för våra barn och ungdomar är viktigt. Borgå ska följa trender och kunna erbjuda goda utbildningsmöjligheter. Mobbning behöver åtgärder.

• Vi ska utveckla centrum som en social plats. Borgå centrum ska vara det ställe där vi invånare vill samlas (efter pandemin). Centrum ska utvecklas så att det är mera lockande för företag och invånare.

• Vi ska utnyttja digitalisering och automation i stadens verksamhet. Men samtidigt ska vi inte glömma att alla inte är lika tekniska. Ett exempel på orättvisa är hur enkelt det var att boka influensavaccinering via internet, men de som ringde tjänsten fick vänta mycket längre.

• Jag stöder en deltagande budgetering och vill införa det i Borgå. Deltagande budgetering går ut på att invånarna får rösta om olika projekt som de vill att deras skattepengar ska gå till. Det kallar jag direkt demokrati och Helsingfors och Tusby är bra exempel på kommuner som redan använder systemet.

• Eftersom social- och hälsovårdstjänsterna flyttar över till välfärdsområden med egna beslutsfattare tror jag att det är svårt som stadsfullmäktigeledamot att påverka social- och hälsovårdstjänsterna och därför tänker jag inte ta upp dessa ämnen i större utsträckning i min kampanj. Dock om vi har möjlighet att påverka, så tycker jag att vi måste ha flera lågströskel psykologtjänster. Människans psykiska välmående är lika viktigt som det fysiska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Miljömässig hållbarhet betyder för mig att vi ska arbeta för vår miljö för att bevara det vackra vi har. Vi har bara ett jordklot och alla behöver dra sitt strå till stacken, även kommunerna. Vare sig du är klimatförespråkare eller klimatskeptiker är inte följande förslag bort från dig, tvärtom ska dessa idéer ge en renare och bättre stad, något som gynnar alla. Följande vill jag arbeta för:

• Klotter kostar - miljö och pengar. I Borgå finns för mycket klotter runt omkring på byggnader, trafikmärken osv. Det gör vår stad ful och ger ett dåligt intryck. Områden känns också mindre trygga. Att städa bort klotter kostar massor av pengar, våra skattepengar. Dessutom behöver man använda starka kemikalier som inte är bra för miljön då man tar bort klotter. Jag vill se ett slut på detta. Jag stöder ett försök med att betala belöning till den som skickar in bild på gärningspersonen. En utbetalning som skulle leda till att personerna blir fast är billigare än att städa upp hela tiden. Därtill tycker jag att graffiti gatukonst kan vara jätte fint om det görs rätt. Det finns bra exempel på ställen i Helsingfors (t.ex. Busholmen) där man lagligt får utföra konst och det ser bra ut.

• Borgå ska vara bäst på att sortera skräp. Sortering ska vara enkelt och det får inte vara dyrt att sortera. Många husbolag har redan plast- och biosortering på gården, men egnahemshusen släpar efter.

• Minska på överkonsumtion genom att utveckla biblioteket. Biblioteket kan låna ut mycket annat än böcker. I en cirkulär ekonomi behöver inte alla äga egna redskap.

• Jag stöder en tågbana från Helsingfors till Borgå som går vidare österut. Det är ett dyrt projekt, men med en tågförbindelse blir Borgå en attraktivare plats att bo på och flera invånare hämtar mera skattepengar.

• En hundskog skulle gynna hundägare men också icke-hundägare. Då skulle lösa hundar hänvisas till hundskogen.

• Vi behöver styrdokument som reglerar matsvinn och kräver hållbarhet vid offentlig upphandling (då staden köper tjänster och varor).

• Staden som kapitalägare behöver sätta mätbara hållbarhetsmål och kontinuerligt redovisa hur väl förvaltningen uppfyller målen.

Läs mer i vårt valprogram ›