Benjamin Ellenberg

659

"Hållbar tillväxt och tryggad närservice."

28-årig barfotad Helsingforsare från västra Helsingfors. Tidigare medlem i Helsingfors ungdomsnämnd, utbildningsnämndens svenska sektion och tidigare förbundssekreterare för Svensk Ungdom.

Namn: Benjamin Ellenberg
Födelseår: 1992
Kommun: Helsingfors
Hemort: Mejlans
Titel: Kommunikationsspecialist
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning är Helsingfors viktigaste redskap för jämlikhet och mot segregering. Efter COVID-19 pandemin behöver staden investera i utbildning: skolor som är högklassiga och närbelägna - även på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Höga boendekostnader och brist på bostäder är den största flaskhalsen för Helsingfors framtida tillväxt. Vi behöver avreglera byggandet, bygga tätt och komplettera med socialt boende för att få ner priserna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En av de kommunala beslutsfattarnas viktigaste uppgifter är en välskött kommunalekonomi. Staden ska möjliggöra företagande och innovation och skapa möjligheter för inflyttning av talanger. Kommunalskatten ska inte höjas.

Läs mer i vårt valprogram ›