Ellen Wenman

761

Jag vill jobba för ett inkluderande och hållbart Helsingfors där alla invånare känner sig välkomna. Unga måste få vara med och påverka då vi planerar morgondagens Helsingfors, världens bästa huvudstad.

Namn: Ellen Wenman
Kommun: Helsingfors
Titel: Politices kandidat, Verksamhetsledare