Ellen Ijäs

40

"Ett välfungerande samhälle bygger på en jämlik utbildning på båda språken, en välmående befolkning, och acceptans av alla stadsinvånare oavsett bakgrund."

Som statsvetare vid Åbo Akademi har jag ett brinnande intresse att förstå samhället och göra skillnad. Min dröm är att bidra till ungas deltagande och arbeta för att utbildningsfrågor aldrig ses som något man kan vänta med. Vi behöver en politik som främjar utbildning på de båda inhemska språken på samtliga nivåer.

Om jag inte sitter och avlägger en eller annan magisterkurs, tillbringar jag helst tid med nära och kära eller är ute i Åbolands skärgård.

Namn: Ellen Ijäs
Födelseår: 1996
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Politices Kandidat, studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor