Björn Elfström

59

"Hur det är på riktigt, inte hur det ser ut"

Jag har jobbat med ledningsuppgifter inom ekonomiförvaltning och affärssystem i 20 år. Till familjen hör fru, fyra barn samt två sibiriska katthonor. Vi flyttade till utkanten av västra Masaby dryga 10 år sedan och trivs väldigt bra, samtidigt som vi märkt en del som kunde bättras på i vår kommun. Jag brinner för analytiskt utredande av hur saker är på riktigt, och åtgärdande av de riktiga problemen, istället för att springa efter hur det ser ut eller känns. Jag är för: bättre kollektivtrafik både inom kommunen och mot Helsingfors, bättre cykelvägsnät, bättre skolmiljö (vi behöver bygga skolorna nu!), bättre fritidsmöjligheter för barn och ungdomar. Rättvisa mellan språkgrupperna står jag hårt för. Jag är emot: tågdepå i Bobäck, stängandet av tåghållplatsen i Bobäck, slöseri med skattemedel, populism, intellektuell lathet och oärlighet, skapande av motsättningar och underblåsande av fördomar.

Namn: Björn Elfström
Födelseår: 1969
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Masaby
Titel: Landschef, ekon.mag.

Viktiga politiska frågor