Susanne Ekström

75

"Blev invald i fullmäktige som 23 åring och har varit med sedan dess på många plan och jobbat för Sjundeås bästa. För mig är det viktigt med motion, kultur och naturupplevelser som passar för alla i kommunen. Kommunen bör satsa på barnen och ungdomen, men även på en fungerande åldringsvård. Inom markplaneringen behöver vi samarbete. Egna bra kommunala tjänster som tex kök och teknisk service. "

Sjundeå har alltid varit min hemkommun. Numera är jag tvåbarns mamma i en tvåspråkig familj. Har jobbat som företagare inom turism och naturupplevelser i 23 år genom SE-Action och Porkkala Travel. Numera även yrkesguide. Roligt att guida i Sjundeå då vi har så fina besöksmål. Trivs att vara med mäniskor.
Är en föreningsmäniska som ställer upp frivilligt för olika uppdrag.
Brukar ävan kalla mej till jordbrukare utan traktor.
Är en person som vågar ta i saker.
Är med i fullmäktige, vice ordförande i miljönämden, verksamhetsledare för Porkala Parentesen och Sjundeå Allaktivitetshall, styrelsemedlem i Sjundeå Folkhälsan och Porkala guider, ordförande för Natur- och kulturupplevelser och Prästgårdsvägens väglag.

Namn: Susanne Ekström
Födelseår: 1974
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå kby
Titel: Företagare
E-post: susse@seaction.com
Tel: 0505298525
www: https://www.seaction.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Genom en bra markplanering utvecklar vi kommunen . Vi behöver ett mera gynsamt företagsklimat för att få mera företagare till kommunen.
Investeringarna bör även noga ses över.
Anslutningen vid Sjundeåvägen och Störsviksvägen bör göras tryggare, så lockar det även flera att bosätta sej och investera i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Som utbildad idrottsintruktör har jag alltid jobbat för att det skall finnas idrottsmöjligheter för alla åldersgrupper i kommunen. Kommunen bör mera stöda de lokala föreningarna då den inte själv arrangerar några aktiviteter inom idrottssidan. Välmående kommuninvånare är ett mål som borde vara en självklarhet.
Här är det även viktigt att bygga ut lättrafikleder så det är möjligt att röra på sej tryggt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Det gäller att hjälpa och stöda ungdomen i tid. Varje ungdom som kan få en bra börja med studier och sedan jobb är ett stort plus för individen och för hela kommunen.
Familjer som har det svårt eller har problem bör få hjälp redan i ett tidigt skede före det blir allt för svårt.
Inom kommunen borde det finnas aktiviteter som ungdomarna kan delta i och känna sej trygga i en grupp. Ha möjlighet att tala med vuxna och få stöd vid behov.

Läs mer i vårt valprogram ›