Kurt Ekström

20

"Rätta beslut och satsningar leder till välmående."

Arbetar som jordbrukare på Simonby mellangård, spannmåls odling och som specialodling jordgubbar i växthus och på friland är mina huvudgrenar. Gift med Gunilla sen nästan 30 år tillbaks i tiden (19 dagar före valet är det jämnt) Vi har tre vuxna barn och ett barnbarn . Den lilla fritid som blir över efter arbetet och dom nuvarande förtroendeuppdragen som fullmäktigeledamot och ordförande i bygg och miljönämnden brukar jag använda till o vistas på stugan i synnerhet sommar tid och lite jakt

Namn: Kurt Ekström
Födelseår: 1966
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Jordbrukare
E-post: kurt.ekstrom@parnet.fi
Tel: 0400467043

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Attraktiva bostadsområden och byggplatser som planeras smidigt i samarbete med markägarna är av en avgörande betydelse för kommunens befolkningsunderlag. Lika så har smidiga processer kring byggloven samma avgörande gäller både i tätort som på glesbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

I en vidsträckt kommun som Pargas är infrastrukturens skick och tillgänglighet av stor betydelse gäller hela paketet, (väg vatten el data) vi har själva som kommun direkt ansvar för endast en liten del av detta men vi har dess större skyldighet och försöka påverka dom ansvariga operatörerna som tillhanda håller oss med servicen att den fungerar och finns.

Läs mer i vårt valprogram ›