Viktor Ekman

99

"Tacksamhet, positivitet och drivkraft. För ett starkt Jakobstad. "

Jag började min bana i familjeföretaget Ekmans bussar i Jakobstad. Det gav mig en unik insikt i transportbranschens möjligheter och utmaningar. Under några år bodde och studerade jag i Sverige var jag i samma veva grundade mitt första bolag. Genom dom uppdrag som följt har jag jobbat lokalt, regionalt och internationellt inom Norden och därmed tagit del av tre intressanta och ibland helt olika dimensioner med dess olika politiska minfält. Jag uppskattar ordning och reda och brinner för att ta den österbottniska entreprenörsandan till nästa nivå för att möta de utmaningar som all verksamhet kommer att stå inför i dagens föränderliga värld.

Namn: Viktor Ekman
Födelseår: 1986
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Företagare & Entreprenör
www: https://www.aliceco-consulting.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Som tredje generationens företagare vet jag att ett starkt näringsliv bär en region och en stad framåt. Arbetsplatser och innovationer händer inte av sig själv och bakom varje satsning finns drivna människor. Så också inom kommunalpolitiken.

Kommande mandatperiod kommer att vara väldigt utmanande ekonomiskt - vi behöver ökade skatteintäkter för att kunna finansiera vår välfärd. Med det sagt är sysselsättningen i fokus för en livskraftig stad. Jag kommer att jobba för att stärka företagens position och möjligheter att utvecklas och skapa flera arbetsplatser. En stark sysselsättning innebär trygghet på alla plan och stärker också återflyttningen till regionen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

I Jakobstad finns en stark medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor. Vi har alltid tagit ansvar för kommande generationer och det skall vi också fortsätta göra. Det handlar väldigt mycket om en attitydförändring men också en medvetenhet hur man kan övergå till en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi. Och se det som en direkt investering. Jag tror att vi ska vara beredda på att se projekt anslutna till cirkulär ekonomi som rena investeringar kommande fyra år.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Jag ser näringslivets fortsatta välmående som en förutsättning för att vi skall kunna utvecklas och bygga framåt. Jag kommer att arbeta för att Jakobstad skall kunna höja nivån på infrastrukturen och min bakgrund inom transportbranschen gör att jag vet hur sårbart det är för ett samhälle om infranätet inte är tillräckligt täckande. Fungerande flygförbindelser av största vikt för att klara av att utveckla vår export framåt. På samma sätt behöver tågförbindelser samt hamntrafik vara i fokus. För stadens del behöver vi vara medvetna om att ett fortsatt starkt lobbyarbete behövs men helt klart också rena investeringar kommande fyra år.

Läs mer i vårt valprogram ›