Stephan Ekman

64

"Pedersöre är en bra, trygg och aktiv kommun som ser till invånarnas bästa, en kommun som jag vill jobba för."

Gift, 4 barns far hemma från Lövö. Aktiv i olika förenings sammanhang, bla ordförande i Pedersöre SFP lokalavdelning. Tycker om motion i olika former och tar gärna på mig löpskor då tillfälle ges.

Namn: Stephan Ekman
Födelseår: 1983
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre/ Lövö
Titel: Ingenjör / Personalchef
E-post: stephan.ekman@pedersore.fi

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Viktigt att vi håller ekonomin i skick och gör väl övervägda investeringar som genererar attraktionskraft och inflyttning. Viktigt att ha bra relationer till näringslivet och stöda dem för att skapa goda förutsättningar för deras verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Byggnader måste underhållas och nybyggandet måste övervakas så att byggfel undviks och livslängden på byggnader blir lång. Att vi får vistas i friska byggnader.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående i alla plan är viktigt, vi måste satsa på folkhälsan och skapa utrymmen och stödja verksamheter som gynnar välmåendet för våra invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›