Marika Eklund-Pelto

19

"Det finns tre lösningar på varje problem: acceptera, förändra eller släpp taget. Om du inte kan acceptera, - förändra. Om du inte kan förändra, - släpp taget"

Född och uppvuxen i Pargas. Har jobbat som barn- och ungdomsarbetsledare i nästan 40 år och är nu pensionär. All sorts hantverk ligger nära mitt hjärta likaså natur och miljö. Föreningsmänniska.

Namn: Marika Eklund-Pelto
Födelseår: 1959
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: pensionerad ungdomsarbetsledare
E-post: marikaeklundpelto@gmail.com
Tel: 040-7287668
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Alla är lika viktiga oberoende av ålder. Vi bör sträva till ett samhälle där alla blir sedda och accepterade.
Utbud av kultur skall tilltala så många som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›