Karita Eklund

"Ny dag - nya tag!"

Jag berättar kort om mig: mina intressen är familjen (mannen Henry, f.d. sjöman och 4 vuxna barn. 2 barnbarn) och hemmet.

Jag utbildade mej först till studentmerkonom och senare till pedagogie magister vid Åbo Akademi i Vasa på linjen för administration, planering och forskning på det pedagogiska området. Informationsförvaltning har jag också studerat för att få bibliotekariebehörighet.

Jag har arbetat på bank, FPA, skattebyrån, biblioteket och posten. Jag är taxichaufför.

På fritiden är vi ofta vid villan i Larsmo. Jag gillar böcker och film.

VAD VILL JAG: Det finns många saker i Nykarleby som kan förbättras. T.ex. att Markbyvägen borde få asfalt så fort som möjligt!

Namn: Karita Eklund
Födelseår: 1961 (född Öhman i Larsmo)
Kommun: Nykarleby
Hemort: Ytterjeppo
Titel: Pedagogie magister. Bibliotekarie. Taxichaufför.
E-post: eklund.karita@hotmail.com
Tel: 0503283896, 067228096
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning och bildning är skolans mål. Yrkesutbildning behövs för att man ska få jobb. Vuxenutbildning är vanligt idag.

Men vad är bildning? Bildning betraktas som ett samlingsbegrepp för olika synsätt på mänsklig mognad och utveckling.

Skolbiblioteket är liksom det allmänna biblioteket platser dit man kommer för att få stimulans och stöd för sin egen utveckling och denna stimulans får man genom att låna och läsa böcker av olika slag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Många unga mår dåligt idag både i skolan och efter avslutad utbildning. Alla har rätt att må bra.

Arbetslöshet som drabbar unga med examen är ett stort problem på många sätt.Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi har en bra hälsovård. Livskvalitet för äldre är framförallt att hälsan är bra.

Individuella behov och önskemål respekteras, t.ex. vill man bo hemma istället för att bo på åldringshem så är det möjligt. Hemvården fungerar och intervallvårdsmöjlighet finns.

Läs mer i vårt valprogram ›