Karita Eklund

14

"Ny dag - nya tag!"

Jag är pedagogie magister från Åbo Akademi i Vasa, linjen för administration, planering och forskning på det pedagogiska området. Ämnen jag läst är allmän pedagogik, psykologi, vuxenutbildning, utbildningsledarskap och informationsförvaltning. Jag har arbetat på bank, FPA, skattebyrå, bibliotek och posten.
Jag är taxichaufför. Familj: gift med Henry, 4 vuxna barn, barnbarn. Jag uppskattar fantasi, empati och humor.
Vad jag vill: det finns saker i Nykarleby som kan förbättras, t.ex. att vägarna ska vara i bättre skick. Finns här möjligheter till att utveckla havsnära boende? Det skulle vara bra att ha NY-TV-program igen!

Namn: Karita Eklund
Födelseår: 1961 (född Öhman i Larsmo)
Kommun: Nykarleby
Hemort: Ytterjeppo
Titel: Pedagogie magister. Bibliotekarie. Taxichaufför.
E-post: eklund.karita@hotmail.com
Tel: 0503283896, 067228096
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning och bildning är skolans mål. Yrkesutbildning behövs för att man ska få jobb och yrkesinriktad vuxenutbildning är vanligt.
Småbarnspedagogiken är viktig, daghemsplatserna ska räcka till.
Skolbiblioteket är liksom det allmänna biblioteket platser dit man kommer för att få stimulans och stöd för sin egen utveckling och den här stimulansen får man genom att låna och läsa böcker av olika slag.
Men vad är bildning? Bildning betraktas som ett samlingsbegrepp för olika synsätt på mänsklig mognad och utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Många unga mår psykiskt dåligt idag både i skolan och efter avslutad utbildning. Arbetslöshet som drabbar unga efter examen är ett problem. För att må bra ska det finnas möjligheter till arbete och studier, boende och meningsfulla fritidssysselsättningar.Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi har en bra hälsovård. Livskvalitet för äldre är framförallt att hälsan är bra. Individuella behov och önskemål respekterar man, t.ex. om man som gammal vill bo hemma istället för på åldringshem så är det möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›