Bodil Eklund

98

Började på 1980-talet med att gå med i Svensk Ungdom och SFP förstås. Har efter det suttit med i olika nämnder, bl.a. ungdomsnämnden, skattenämnden, direktionen för Jakobstads Energiverk och miljö- och byggnadsnämnden. Jag tycker att nämndarbetet är det intressantaste inom politiken på egen ort.

Namn: Bodil Eklund
Födelseår: 1957
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
E-post: bodil57@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor