Stefan Ekholm

589

"Bra gjort är bättre än bra sagt"

Med fem barn, tillsvidare åtta barnbarn, aktiv fru och en snart 100-årig mor är det sväng i knutarna fastän pensionströskeln är redan överstigen.

Jag har varit med en längre tid i politiken bl.a. suttit i över 30 år i Mattlidens skolcentrums skolors olika direktioner och fungerat som viceordförande i social- och hälsovårdsnämndens barnsektion i Esbo. Jag har också suttit över tolv år som nämndeman i tingsrätten och Jorddomstolen samt många år som god man vid fastighetsförrättningar i Esbo.

I församlingsrådet i Esbo har jag varit medlem i många år.

Under min aktiva arbetstid verkade jag i affärslivet främst inom turismen i Finland och utrikes.

Namn: Stefan Ekholm
Födelseår: 1951
Kommun: Esbo
Hemort: Mankans - Mankkaa
Titel: Häradsdomare - Herastuomari
E-post: stefan.ekholm@saunalahti.fi
www: http://www.villakommodor.fi/fi/

Viktiga politiska frågor