Jan Mikael Ekholm

12

Jag är 62 år, gift med Marianne och vi har 4 utflugna barn samt 3 barnbarn.
Jag blev invald i Raseborgs fullmäktige 2017. Under den gångna perioden har jag bl.a. varit medlem i stadsstyrelsen samt ordförande i stadsutvecklingssektionen. Jag har varit företagare sedan 1992 och är det delvis också efter min pensionering 2016. Jag är och har varit aktiv i ett antal föreningar i Ekenäs och på min fritid är jag gärna på stugan eller så promenerar eller skidar jag i Raseborg.
Jag vill jobba för att få stadens ekonomi i balans och att vi i staden har en välfungerande och effektiv organisation som betjänar sina invånare på bästa möjliga sätt. Jag vill också arbeta för de föreningar som frivilligt jobbar för välbefinnandet i vår stad, speciellt bland barn och unga.

Namn: Jan Mikael Ekholm
Födelseår: 1958
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs
Titel: Pensionär/företagare
E-post: jan.ekholm@mjanne.fi
Tel: +358440455132

Viktiga politiska frågor