Eivor Hulden

39

"Arbetsplatser, god utbildning, vård, omsorg och psykisk hälsa är grundbultar i vårt samhälle. I takt med både ökad livslängd och växande antal svenska barn i Åbo måste också servicen på svenska förbättras. Med din röst kan Du gör min röst hörd!"

Jag har bott två tredjedelar av mitt liv i Åbo och varit verksam inom företag, utbildning och frivilligorganisationer. God utbildning för alla enligt egna förutsättningar ligger nära mitt hjärta.
Min familj har fått testa serviceutbudet inom de flesta sektorer. Oftast har servicen fungerat bättre och smidigare på finska än på svenska. Att i vardagliga och knepiga situationer kunna använda sitt modersmål, det andra nationalspråket, skapar trygghet och hemkänsla.
Som pensionär i Åbo vill jag arbeta för ett gott samarbete mellan staden och tredje sektorn. Tillsammans kan vi göra det bättre!

Namn: Eivor Hulden
Födelseår: 1950
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: pensionär, ekon.lic
E-post: huldeneivor@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Vårt framtida välmående skapas av de som är barn och ungdomar idag . Genom att trygga deras utbildning och hälsa tryggar vi också kommunens framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Antalet seniorer ökar i alla finländska kommuner. Genom ständig förbättring av olika serviceformer möjliggör vi hemmaboende för allt flera. I ett seniorvänligt samhälle finns då utrymme för ett tillräckligt utbud av vårdplatser för de som behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För att hålla stadens ekonomi i balans behövs framgångsrika företag som skapar - och bevarar arbetsplatser. Klimatsmarta företag kan hålla sig i framkanten inom internationell konkurrens. För detta behövs ett aktivt samarbete mellan kommun, utbildningsorganisationer och företag.

Läs mer i vårt valprogram ›