Eivor Eklund-Back

21

"Medveten närvaro i stort och i smått samt ett positivt tänkande ger förmåga att samarbeta för ett jämställt samhälle. "

Jag bor i Övermark med min man Roland. Vi har fyra vuxna barn och fyra barnbarn. Min familj är mycket viktig för mig. Barnen med familjer bor i Esbo, i Vasa och i Oldenburg (D). Numera är jag pensionär, men har jobbat inom posten, som hemmamamma under barnens uppväxt, samt olika vikariat i skola och eftis. Medieassistent-examen år 2001 från SÖFF.
Intresse finns för hantverk, naturen, lyssna på radio, läsa tidningar, teater, musik av olika slag bl.a. körsång samt föreningsverksamhet.
Mitt samhällsintresse inleddes tidigt genom föreningsverksamhet och sedan naturligt in i politiken, först i födelsekommunen Oravais, sedan i boendekommunen Närpes. Första invalet i fullmäktige år 1992 som blev stad året därpå när förtroendeuppdraget inleddes. Därefter 25 år som medlem i vård-omsorgsnämnden med många positiva utvecklande beslut. Efter valet 2017 blev jag ordförande i Nämnden för fri bildning, som med sin verksamhet i bibliotek och vuxeninstitut ger kommuninvånarna en aktiv, positiv form av ”guldkant” i tillvaron.

Namn: Eivor Eklund-Back
Födelseår: 1948
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes, Övermark
Titel: Pensionär
E-post: eivor.eklund-back@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

I en kommun med välmående invånare är arbete, fritid och omsorg om varandra sammanlänkade.Företag och arbetstagare jobbar gemensamt för trivsel och utveckling. Fritiden med delaktighet i föreningar ger livet en positiv dimension. Därav föds förståelse för varandra och tillvaron tillsammans gynnar samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet och likabehandling är viktigt för att trygga barnens, de ungas och de vuxnas förmåga att hantera vardagen. Det jämställda samhället ser till att målen kan förverkligas genom tillräckliga resurser i daghem och skola för barn och unga. Seriöst jämställt också senare i livet i de äldres livssituation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Under ett år med pandemi och stram hållning gentemot gemensamma kulturyttringar är det viktigt att framöver förstå kulturens positiva inverkan på människan. Biblioteksverksamheten når alla kommuninvånare och bör få de resurser som behövs. Vuxenutbildningen, som omfattar dels nyfinländare som behöver lära och leva i vår kultur, dels alla vetgiriga kursdeltagare i de mest skilda kurser inom Vuxeninstitutet bör stödas.

Läs mer i vårt valprogram ›