Cecilia Ehrnrooth

658

"För ett fungerande Helsingfors"

Med flera års erfarenhet av den politik som görs inom Helsingfors via mina förtroendeuppdrag- bl.a. kretsordförande i Helsingfors och medlem av social- och hälsovårdsnämnden - vill jag nu fortsätta arbeta för vårt gemensamma bästa och vårt välmående, även i stadsfullmäktige. Social- och hälsovårdsfrågor kommer alltid att finnas först på min agenda.

Namn: Cecilia Ehrnrooth
Födelseår: 1972
Kommun: Helsingfors
Hemort: Tölö, Helsingfors
Titel: HR-chef
E-post: cecilia.ehrnrooth@sfp.fi
Tel: 050 3310244
www: https://ceciliaehrnrooth.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Vår stad och vårt serviceutbud ska planeras så att det finns möjligheter fritidsaktiveter för alla och så att det är tryggt och säkert att röra sig på gator och i kollektivtrafiken.
Det ska också vara tryggt att bo hemma och hemvården ska vara ett stöd i det vardagliga livet. Därför bör det finnas tillräckligt med resurser för att hemvården ska fungera inom alla regioner. Även på svenska
Tillgången till rätt form av serviceboende ska säkras då man inte längre kan bo hemma.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Våra unga ska ha möjlighet till en trygg uppväxt och att få det stöd som de behöver för att kunna hantera vardagen och bygga upp ett sunt självförtroende. I allt yngre ålder ställs det hårda krav på att kunna fatta beslut om framtiden, vilket sätter stor press på våra ungdomar.
Ett av dessa stressmoment är antagningsprocessen till högskolor, vilken ställer orimligt höga krav redan under skoltiden, då ämnesval ska göras. Här behöver vi se över systemet så det stöder de unga att komma in i studielivet och den vägen också hitta sin plats i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Ett fungerande Helsingfors är en föregångare vid utvecklingen av basservicen för kommuninvånarna. Genom låg hierarki, flexibelt samarbete med privata aktörer och tredje sektorn samt olika nätverk av sakkunniga och föreningsaktiva, stärker vi välmåendet hos alla.

Läs mer i vårt valprogram ›