Tina Ehnström-Backas

588

"Jag vill jobba för ett Esbo där ALLA får känna sig värdefulla och delaktiga! Barnen och ungdomarna är vår framtid, naturen vårt andrum och de svaga i samhället vårt ansvar."

Förälder, lärare och djurvän.
Jag är 44 år ung och jobbar som lektor i historia och samhällslära. Jag undervisar barn och ungdomar i åldern 11-16 år och tycker för det mesta att jag har ett helt fantastiskt jobb. Till familjen hör två blivande tonåringar, deras pappa och några fyrbenta personligheter av olika ålder och ras. Jag har varit medlem i kulturnämnden de senaste fyra åren och skulle gärna fortsätta vara med och påverka politiken i Esbo. Jag vill jobba för ett Esbo där vi tar hand om varandra, värnar om naturen och tänker långsiktigt.

Namn: Tina Ehnström-Backas
Födelseår: 1977
Kommun: Esbo
Hemort: Dalsvik
Titel: Fil.mag.

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

För att skolan ska fungera och våra barn ska utvecklas och må bra krävs ett otroligt stort nätverk. Vi behöver behöriga lärare som får satsa på det de är bäst på, nämligen att undervisa. Vi behöver tillräckligt med skolgångshandledare och speciallärare. Vi behöver skolkuratorer, psykologer och hälsovårdare. Vi behöver vaktmästare, köks- och städpersonal. Vi behöver vuxna som har tid att SE och HÖRA varje individ i skolan. Vi behöver friska skolhus.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Det är tufft att växa upp i dagens samhälle. Allt fler barn och unga mår dåligt, vi behöver resurser och kunskap att stöda dem och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag tror att invånare som mår bra har större förutsättningar att ta hand om sina medmänniskor, att stöda demokratin och tillsammans arbeta för att upprätthålla välfärdssamhället.

Läs mer i vårt valprogram ›