Laura Ehlers

20

I vårt hus mitt bland åkrarna bor jag tillsammans med min sambo och våra två barn i lågstadieåldern. På fritiden kopplar jag gärna av med skogspromender eller uteliv med familjen och genom att läsa. I yrkeslivet arbetar jag med primärproduktinsfrågor för ett köttförädlingsbolag.

Jag har suttit i fullmäktige en period, och som nämndmedlem i bildningsnämnden, senaste två åren som vice ordförande. Jag är också medlem i samkommunens landsbygdsnämnd.

Namn: Laura Ehlers
Födelseår: 1981
Kommun: Närpes
Hemort: Pörtom
Titel: Agrolog
E-post: laura_ehlers@hotmail.com
Tel: 0445566028
Medlem i :

Viktiga politiska frågor