Didrik Beukelman

58

"Ge mig din röst och låt den bli hörd!"

Jag är en 22-årig kockstunderande som aldrig klarar av att hålla tyst så jag valde att sätta det till nytta istället.

Då jag ser ett problem vill jag inte undvika det utan istället fixa det.
Men jag tror att det enda sättet att göra rätt beslut är genom att höra på de som påverkas av det valet och diskutera med dem. Alla ska få höras och känna att de kan bli hörda. Därför har jag valt att min telefon och email alltid ska vara öppen till vem som helst att nå mig. ^

Jag vill ses som en för folket, jag ställer inte upp för att tvinga igenom mina idéer och tro att jag vet bäst utan istället vill jag alltid gå öppet in för en diskussion.

Tillsammans gör vi det bäst!

Namn: Didrik Beukelman
Födelseår: 1999
Kommun: Vasa
Hemort: Vasklot
Titel: Kockstuderande
E-post: didrikbeukelman@gmail.com
Tel: 0440522597
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Ungdomar mår sämre än tidigare.
Det tror jag beror på brist av fritidsysslor och förståelse för ungdomen.

Men också vill jag se flera mentalvårdare i skolorna som t.ex. Psykologer och psykiatriker. För tillfället kan kön vara lätt över en månad och mitt mål skulle vara att göra det till Max en vecka.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Alla unga ska ha rätt till en hobby och de familjer som inte har råd med barnets fritidsysslor ska få stöd för det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för kommunen och dess invånare, det är det bästa sättet att göra kommunen mera miljövänlig men samtidigt ger den möjlighet för våra invånare att kunna röra sig fritt och kan tar bort behovet att äga en bil som bara används för att ta sig till jobbet.

Läs mer i vårt valprogram ›