Bengt de Paulis

57

"För god framtid för alla i Kyrkslätt. For a good future for all in nature beautiful Kirkkonummi."

Jag kommer ursprungligen från Sverige.
Växte upp textildistriktet kring Borås,
som skapade så många arbetsmöjligheter för dom finländare som kom på 60- 70-talet till Sverige.

Har finsk familj och kom till Kyrkslätt år 2000 tack vare arbete på Nokia.
Har arbetat ca 20 år på Ericsson i Sverige.

3 vuxna döttrar.
Bor nu i Kyrkslätt med min hustru Maarit.

Hoppas kunna göra en god insats för Kyrkslätts goda framtid genom mitt engagemang i SFP.

I come from Sweden.
With finnish family who came to Kirkkonummi in 2000 due to work at Nokia.
Grew up the textile district around Borås,
which created so many job opportunities for many Finns who came to Sweden in the 60s and 70s.

3 adult daughters.
Lives now with my wife Maarit and one daughter.

Will make an effort for Kirkkonummis good future through my involvement in SFP.

Namn: Bengt de Paulis
Födelseår: 1950
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Elektroingenjör

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Som pensionär vill jag naturligtvis bevaka att samhället tar bra hand om äldre.

Vill även stödja företagsvänligt klimat i Kyrkslätt.

As a pensioner, I naturally want to ensure that society takes good care of the elderly.

Also wants to strongly support a business-friendly climate in Kirkkonummi.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Vill stödja företagsvänligt klimat i Kyrkslätt.

Also wants to strongly support a business-friendly climate in Kirkkonummi.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Skola och yrkesutbildning är hörnstenarna i en långsiktigt bra framtid för hela Finland och världen.
Vill stödja internationellt sammarbete inom utbildning.

School and vocational training are the cornerstones of a long-term good future for the whole of Finland and the world.

Läs mer i vårt valprogram ›