David Carlsson

55

" Våga satsa på förändring!"

Mitt namn är David Carlsson. Hemma från Stockholm Sverige, flyttade upp till Kronoby 2012 för att göra Vildmarkguidesutbildning och lite senare göra avtal med GBK fotboll.

Jag är trebarns pappa, gift med Tuija och mycket intresserad av barnens- och ungdomarnas välmående i Karleby, deras skolgång, sportens utveckling och deras möjlighet till hobbyverksamhet.

• Mobbning i skolorna, nolltolerans!

• Våga att satsa på utveckling för skola och idrotten i samhället

Nu när jag har slutat spela fotboll så har jag tid och är intresserad att engagera mig i alla förenämnda ärenden.

Hoppas du antecknar nr 55 på din valsedel så gör jag mitt bästa för att barn och ungdomar mår bra i Karleby.

Namn: David Carlsson
Födelseår: 1983
Kommun: Karleby
Hemort: Stockholm /Tullinge
Titel: Ungdomsledare
E-post: dcarlsson9@gmail.com
Tel: 0402504488