Daniel Wilson

73

"Vill fortsätta jobba för vår fina skärgårdskommun. Här är det gott att leva!"

Företagare från Rosala, inom kommunen är jag ordförande i fullmäktige och skärgårdsnämnden, medlem i landskapsfullmäktige, viceordförande i förbundets skärgårdskommission, medlem i biosfärområdets styrgrupp och ett antal olika arbetsgrupper. Tycker om att jobba sakligt och lugnt. Hellre tråkig än bråkig ;)

Namn: Daniel Wilson
Födelseår: 1970
Kommun: Kimitoön
Hemort: Rosala
Titel: Företagare
E-post: daniel.wilson@kimitoon.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunen erbjuder mångsidig service på nära håll och ska fortsätta med det. Med mera samarbete mellan kommunen , byar och föreningar ökar vi på trivsel och livskvalitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Utan välmående företag har kommunen inte resurser att göra andra saker heller. Lov och tillstånd bör behandlas snabbare och samordnat med andra näringslivstjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›