Daniel Allén

3

"För vår utvecklande stad,"

Jag är den vanliga gossen du kanske har letat efter.

Jag är en 37 årig två barns pappa från Forsby, Lovisa.

Jag jobbar i infrateknikbygge i Terrawise Oy.
Därifrån kommer mit bästa kunnande.

På fritiden håller jag på med fiske och har et litet företag innom branchen.

Ofta har jag flera projekt på gång.

Under hösten 2020 fick jag tillräcklit av at bara kommentera på nätet och tänkte att det är på tiden och försöka på riktigt påverka saker som händer i min hemmastad. Hoppas det här blir ett projekt för minst 4 år framåt.

Namn: Daniel Allén
Födelseår: 1984
Kommun: Lovisa
Hemort: Forsby Loviisa
Titel: Redskaps ansavrig, Terrawise Oy.
E-post: d.kristian.allen@gmail.com
Tel: 0414349773

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Fungerande infrastruktur och utvecklandet av det är naturligtvis för mitt yrke innåm mit bästa kunnande, och där har jag troligtvis mycket och ge när det bygges nytt och när gammalt skal repareras kostnadseffektivt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Hälsoservicen i Lovisa bör vara fungerande och lika lämpliga för alla invånare att nå, för det är till hela stadens nytta.
Till denna tema skulle jag gärnä söka nya kostnadseffektiva idér tillsammans med våra kommuninvånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Arbetslöshetssiffrorna här i Lovisa är näräpå landets högsta. I början av pågående korona epidemin har de blivit kanske högre en någånsin.
Här hoppas jag att vi finner nya sätt för att få folk till jobb.

Fast en del företag har oberoende av epidemin gjort fina resultat har många andra innom tex. service branchen haft det hårt och här tycker jag vi bör på alla möjliga sätt stöda våra företag.

Läs mer i vårt valprogram ›