Dan Inborr

81

"För ett klimatsmart och internationellt Vasa!"

Jag kommer från Pedersöre, Forsby och flyttade till Vasa över 10 år sedan för att studera. På fritiden hittas jag troligen vid sommarstugan, ute på vandringsled, i gymmet, läsa böcker eller lyssna på musik.

Efter jag blev färdig diplomingenjör inom energiteknik, startade jag min karriär i ett stort lokalt multinationellt företag inom energisektorn, där jag fortfarande arbetar idag.

Med den erfarenheten jag har fått under dessa år, ser jag stor potential för Vasaregionen att vara föregångare i klimat- och miljölösningar. Det finns ett stort nätverk av företag och universitet som arbetar för energilösningar. Vasa har redan många internationella forskare och professionella yrkesmän.

Namn: Dan Inborr
Födelseår: 1987
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Diplomingenjör