Kaisla Dahlqvist

"En ung röst i Raseborg"

Jag studerar andra året på Karis-Billnäs gymnasium med ett stort intresse för politik och samhälle. Jag är styrelsemedlem i både SFP:s kommunorganisation i Raseborg och SFP:s lokalavdelning i Pojo, samt vice ordförande för Svensk Ungdom i Nyland.

Beslutsfattandet hör till alla, även unga. Jag är 18 år och vill driva ungas sak i Raseborg. Alla ska ha en möjlighet att påverka sin omgivning och politiken behöver flera synpunkter.

Namn: Kaisla Dahlqvist
Födelseår: 2003
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Gymnasiestuderande
E-post: kaisla.d@live.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor