Kaisla Dahlqvist

10

"Ungas röst i Raseborg"

Jag studerar andra året på Karis-Billnäs gymnasium med ett stort intresse för politik och samhälle. Jag är bland annat Nylands representant i Finlands Byar ex:s nya framtidssektion och ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige samt för Svensk Ungdom i Raseborg.

Beslutsfattandet hör till alla, även unga. Jag är 18 år och vill driva ungas sak i Raseborg. Alla ska ha en möjlighet att påverka sin omgivning och politiken behöver flera synpunkter.

Namn: Kaisla Dahlqvist
Födelseår: 2003
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Gymnasiestuderande
E-post: kaisla.d@live.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor