Daniel Dahlbo

19

"Med kunskap för hembygden"

Efter tre mandatperioder ställer jag mig till förfogande för ännu en fjärde period.
Jag är 37 år, bor och arbetar i Närpes. Jag har familj med sambo och en 4-årig son, tillökning väntas också lagom till valdagen.
De viktigaste frågorna för mig är sådant som berör barnfamiljer, d.v.s dagis och skola samt allmän trivsel i staden. Jag anser mig ha en god kunskapsgrund för att fortsätta mitt arbete inom politiken.
Några specifika vallöften ger jag inte, eftersom jag vet att vi har ytterst knappa resurser att fördela eftersom den största delen av budgeten går åt att upprätthålla lagstadgade uppgifter.
Är det något ni undrar över ta kontakt!

Namn: Daniel Dahlbo
Födelseår: 1983
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

För att familjer ska leva och trivas i Närpes krävs att vi har en god skola. En trygghet i vardagen,

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

En god småbarnspedagogik sätter en stabil grund i livet. Högklassig småbarnspedagogik uppskattas bland barnfamiljer och kan vara direkt avgörande i valet av boningsort.

Läs mer i vårt valprogram ›