Victor Dahlberg

657

"Vår framtid börjar i skolan"

Jag heter Victor Dahlberg och är en ung företagare, ordförande för studerandekåren i Gymnasiet Lärkan och en person som brinner för att bygga upp framtidens Helsingfors, speciellt inom skolfrågor. Som en sjunde generations helsingforsare betyder min hemstad otroligt mycket för mig och jag vill vara med om att besluta om dess framtid! Under min tid som ordförande för studerandekåren har jag strävat efter att värna om studerandes intressen och engagerat mig bl.a. i utvecklandet och ifrågasättandet av läroplanen 2021.

Jag vill vara en representant för studerande inom beslutsfattandet i staden. Jag vill se ett Helsingfors där skolväsendet är högklassigt, nätverkat och välmående, samtidigt som traditioner bevaras. Vi ska samarbeta över språkgränser, med näringslivet och med högskolor. Elevernas försämrade psykiska välmående är också ett oroväckande fenomen. Detta måste åtgärdas nu! Det svenska språkets framtid ligger i skolväsendet och jag vill därför se till att vi upprätthåller ett välfungerande skolsystem på svenska.

Namn: Victor Dahlberg
Födelseår: 2003
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerandekårsordförande i Gymnasiet Lärkan
E-post: carlvictor03@gmail.com
Tel: 0400322683
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolväsendet i Helsingfors ska vara högklassigt, nätverkat och välmående. Samarbetet med det tredje stadiet, över språkgränserna, internationellt och med organisationer som stöder företagsamhet borde utvecklas. Svenskspråkiga studerande måste ha en möjlighet att utveckla sina kontakter för fortsatta studier samt inför arbetslivet.
Att svensk- och finskspråkiga skolor utvecklar samarbetet bl.a. via studerandekårer, gemensamma kurser och partnerskolor är oerhört viktigt.
Studerande måste få en större röst i beslutsfattandet i Helsingfors, speciellt när det kommer till utbildningen och skapandet av läroplanen. Svenska sektionen borde utöva större kontakt med studerandekårerna och se till att studerande i högre grad är med i beslutsfattandet som berör dem. Skolväsendet ska värna om det svenska språket, eftersom skolan är ett av de få ställen där svenskspråkiga studerande verkligen kan lära sig och uttrycka sig på sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Den psykiska hälsan hos studerande har lidit, speciellt under skolornas distansstudier pga. Covid-19. Detta kan observeras t.ex. i form av sämre vitsord. Vi måste vänja oss vid att distansstudier, som nu har utövats i ett år, kommer att bli allt vanligare i framtiden, både som en del av arbetskulturen och som en konsekvens av Covid-19-pandemin. Vi måste därför veta hur den psykiska hälsan hos studerande ska förbättras under dessa situationer. Bristen på svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer har varit redan länge ett stort problem och under distansstudierna har det inte funnits resurser att ha tillräcklig kontakt med studerande som möjligtvis blir efter eller faller helt ifrån. Många studerande som nu tvingas vara hemma känner sig ensamma och otrygga i familjer där det förekommer exempelvis arbetslöshet, fattigdom, missbruk eller våld.
En viktig faktor för ett barns välbefinnande är hobbyverksamhet. Alla borde få ha en hobby. Detta kan ofta vara en omöjlighet i mindre bemedlade familjer och därför borde tillgången till svensk- och finskspråkig hobbyverksamhet utökas. Subventionerad hobbyverksamhet är något som Helsingfors borde utveckla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag kommer från en företagarfamilj och är även själv företagare. Entreprenörskap har gett mig värdefull insikt i företagsvärlden. Helsingfors ska vara en stad som uppmuntrar och stöder unga entreprenörer. Olika former av stödprogram, uppbyggnad av nätverk både lokalt och internationellt, borde vara i fokus nu och i framtiden. Finländska studerande ska kunna introduceras till entreprenörskap vid en tidig ålder. Via skolväsendet, evenemang och program ska ungdomar kunna nätverka och utveckla sina kunskaper inom bl.a. marknadsföring, finansiering, produktutveckling och innovation. Covid-19 har skadat företagare och gjort entreprenörskap osäkrare än någonsin. Nu borde Helsingfors satsa på att locka unga till att starta eget.

Läs mer i vårt valprogram ›