Nina Colliander-Nyman

"Politik är att genom samarbete fatta goda beslut"

Jag har bott i Grankulla största delen av mitt liv och varit aktiv i kommunalpolitiken sedan 2012, då jag invaldes för första gången. Till familjen hör man, tre barn (24, 20 och 17 år) och en golden retriever. Barn och unga, dagis- och skolfrågor har av naturliga skäl legat mig varmt om hjärtat och under den pågående fullmäktigeperioden har jag varit ordförande för Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik. Det har varit ett oerhört givande uppdrag och jag är stolt över vår stad och den höga kvaliteten då det gäller våra skolor och daghem.
Andra frågor som engagerar mig är hållbarhet och klimatfrågor samt en hållbar matproduktion. Jag har i mitt arbete som journalist skrivit mycket om dessa teman och också försökt jobba för en högre andel när- och ekologiska råvaror i upphandlingen då det gäller skolmaten och överhuvudtaget maten i stadens offentliga kök.

Namn: Nina Colliander-Nyman
Födelseår: 1967
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Pol.mag., journalist & kommunikatör
E-post: nina.colliander-nyman@grankulla.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Bildningssektorn kommer i framtiden att vara kommunens största uppgift. Våra skolor är attraktiva och håller hög kvalitet och det gäller att fortsätta jobba för att upprätthålla den kvaliteten också framöver. I en bra skola finns det tillräckliga resurser, en välmående personal och välmående elever.
Vi kan vara stolta över våra skolor men vi skall samtidigt fortsätta utveckla dem.
Det är också viktigt att det finns tillräckligt många vuxna och assistenter i skolan.
Till skolvardagen hör också det som sker i skolan efter skoldagen. För de yngre barnen handlar det om eftermiddagsverksamheten, och för de äldre om klubbverksamhet. Grankulla har nyligen fått statsunderstöd för att köra igång den så kallade Granimodellen, som innebär att staden tillsammans med föreningarna kan ordna hobbyverksamhet för ungdomar direkt efter skoldagen. Det här är en utveckling som många har efterlyst och som kan skapa meningsfull sysselsättning för många elever genast efter skoldagens slut.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Grankullas småbarnspedagogik och förskola fick ifjol huvudstadsregionens bästa resultat - skolvitsordet 9,2 - i en gemensam kundenkät. Jag vill gärna fortsätta jobba för att våra daghem och skolor ska kunna fortsätta hålla samma höga kvalitet framöver. Det är också viktigt att barnfamiljer ges möjligheter att själva bestämma hur de vill sköta sina yngsta. Då vi behandlade budgeten i fullmäktige i december föreslog jag att vi inte skulle skära i hemvårdsstödets kommuntillägg för under tvååringar. Mitt förslag fick understöd över partigränserna och Grankulla var därmed den enda av huvudstadsregionens städer som lät bli att sänka stödet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att Grankulla tre år i rad har rankats som den plats där de nöjdaste kommuninvånarna bor hör ihop med en välskött ekonomi som därmed ger möjlighet till satsningar på god service för kommuninvånare i alla åldrar - från småbarn till seniorer. Närheten till naturen, goda förutsättningar för motion och rekreation, välfungerande närservice och närdemokrati är alla viktiga ingredienser för att kommuninvånarna skall må bra. Allt detta vill jag gärna fortsätta jobba för och värna om. I efterdyningarna av coronapandemin kommer det att behövas extra satsningar på välmående, eftersom man har sett ett ökat illamående i många åldersgrupper som en följd av social distansering och ensamhet under pandemin.

Läs mer i vårt valprogram ›