Christine Sten

99

"Mitt etiska rättesnöre inom politiken är att möta mina medmänniskor som jag själv vill bli bemött."

Mitt namn är Christine Sten, jag är 32 år och bor i Pedersöre, Purmo med min man och våra två barn. Jag är utbildad musikpedagog och arbetar utöver det också som frilansande musiker.

Jag är en glad person som tycker att kommunikation, öppenhet och medmänsklighet är viktigt. Jag månar om min omgivning och trivs i med mitt liv som arbetande småbarnsförälder.

Naturen i sin enkelhet erbjuder för mig avkoppling och bidrar till välmående. Jag trivs när jag får fiska, plocka svamp och bär. Sen stöder jag gärna det lokala fotbollslaget och umgås med familj och vänner.

För fyra år sen blev jag invald i Pedersöre fullmäktige, vilket har varit mycket intressant. Det är viktiga frågor som ska avhandlas under de ankommande åren och jag hoppas få vara delaktig i politiken också framöver.

Jag tycker det är viktigt att Pedersöre är en levande landsbygd med grundläggande service i alla kommundelar och byar, att vi har en välmående befolkning, från våra minsta till äldsta invånare och aktivt arbetar för att förbättra livskvalitèn.

Med önskan om väljarnas förtroende vill jag hälsa glad sommar!

Namn: Christine Sten
Födelseår: 1988
Kommun: Pedersöre
Hemort: Purmo
Titel: Musikpedagog

Viktiga politiska frågor