Christina Bodbacka

4

"Alla behövs! Samarbete och framtidstro inger hopp."

CHRISTINA BODBACKA

För två år sen flyttade jag och min man till ett nybyggt hus i Kortjärv. Vi trivs mycket bra.
Jag är 53 år och utbildad till både närvårdare och kock. Nu jobbar jag som assistent på förskolan.

Min närmaste familj består av min man och av tre fullvuxna söner med sina familjer.

Min fritid går ofta i motionens tecken och under ledighet brukar vi vistas i vår lilla stockstuga, där vi fiskar och njuter av naturen.

Mina fokusområden:
Samhällsfrågor har alltid intresserat mig.
Jag vill arbeta för en levande landsbygd.
Andra samhällsfrågor med betoning på allas välmående är viktigt för mig.
Jag vill göra en insats för närsamhället och önskar vara en röst för alla kommunens invånare.

Namn: Christina Bodbacka
Födelseår: 1967
Kommun: Kronoby
Hemort: Terjärv
Titel: Närvårdare och kock
E-post: christina.bodbacka@hotmail.com
Tel: +358405144190

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Förebyggande arbete när det gäller barn,unga och familjer. Åldringsvården ska skötas omsorgsfullt.
En levande landsbyggd.
Skolor och daghem bör ha ändamålsenliga och friska byggnader.
Trygga vägar för alla.
Vården ska fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›