Christian Mattsson

22

"Jag vill jobba för ett livskraftigt Hangö, en stad som satsar på barn och ungdomar, idrott och motion samt miljö."

Jag är 46 år ung gift tvåbarnspappa. Motion har alltid spelat en stor roll i mitt liv och på min fritid spelar jag pingis, tränar juniorer och njuter av Hangös vackra natur under mina dagliga hundlänkar.

Jag sitter nu min första period i fullmäktige och är ordförande i bildningsnämnden.

Namn: Christian Mattsson
Födelseår: 1974
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Kundservicechef
E-post: christian.m.mattsson@gmail.com
Tel: 0400304443

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

I Hangö håller utbildningen ytterst hög nivå och vi måste se till att bildningsväsendet har tillräckliga resurser för att kunna upprätthålla den utmärkta utbildningen för våra barn och unga.

Vi ska ha gymnasierna kvar i Hangö och satsa på att få flera andra stadiets utbildningar till vår stad.

Samarbete mellan svenska och finska skolorna ska fortsätta och öka, språkduschtandem är en bra början.

Vi måste garantera friska och ändamålsenliga skolbyggnader för våra barn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Med motion kan vi främja och förebygga invånarnas välmående och hälsa.

Vi ska i Hangö tillämpa Finlandsmodellen som möjliggör att alla barn och unga kan i samband med skoldagen ha en kostnadsfri hobby som de tycker om.

Motionsställen, utom- och inomhus, skall fortsättningsvis satsas på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Hangöborna ska ha möjlighet att påverka hur staden utvecklas, ge sin åsikt i stadsplanering och markanvändning.

Vår stads unika och vackra miljö måste bevaras och skyddas, speciellt då det planeras nybyggen.

Tillräckligt med småhustomter för barnfamiljer.

Läs mer i vårt valprogram ›