Christian Lang

24

Bor tillsammans med sambo i Kärklax sedan ett år tillbaka. Som husdjur har vi hund och katt - Ines och Frassin. Jag är född och uppvuxen i Korsholm. Jag är utbildad elingenjör och arbetat de senaste åtta åren med elektrifiering av vattenkraftverk. Vid sidan av jobbet ägnar jag mig åt hobbyskogsbruk, hundpromenader och föreningsverksamhet. Är styrelsemedlem i SFP Maxmo lokalavdelning.
I och med att jag bytt hemkommun har intresset för kommunpolitik ökat. Jag hoppas kunna vara delaktig i att göra kommunen attraktiv för fler invånare och företag.

Namn: Christian Lang
Födelseår: 1983
Kommun: Vörå
Hemort: Kärklax, Maxmo
Titel: Elingenjör
E-post: christianlang@live.com

Viktiga politiska frågor