Christer Holmlund

"I Esbo byggs framtiden! En attraktiv stad ser utbildning och välmående som en hållbar investering. Vi behöver visioner och utbildningskunnande för att bygga framtidens Esbo."

Jag är utbildad klasslärare, med bred erfarenhet från skolvärlden både som lärare och som rektor. Min tid som förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund gav mig bred insyn i utbildningspolitik och kommuners förvaltning. Ett kunnande som jag gärna tar med mig in i politiken. Jag är en påverkare och samtidigt en lagspelare. Jag vill vara med och bygga framtiden i Esbo, min hemstad sedan 1993.

Namn: Christer Holmlund
Födelseår: 1968
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Generalsekreterare för NLS (Nordiska lärarorganisationers samråd)
E-post: christer.holmlund.sfp@gmail.com
Tel: 0405329800