Christer Holmlund

604

"I Esbo byggs framtiden! En attraktiv stad ser utbildning och välmående som en hållbar investering. Vi behöver visioner och utbildningskunnande för att bygga framtidens Esbo."

Jag är utbildad klasslärare, med bred erfarenhet från skolvärlden både som lärare och som rektor. Min tid som förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund gav mig bred insyn i utbildningspolitik och kommuners förvaltning. Ett kunnande som jag gärna tar med mig in i politiken. Jag är en påverkare och samtidigt en lagspelare. Jag vill vara med och bygga framtiden i Esbo, min hemstad sedan 1993.

Namn: Christer Holmlund
Födelseår: 1968
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Generalsekreterare för NLS (Nordiska lärarorganisationers samråd)
E-post: christer.holmlund.sfp@gmail.com
Tel: 0405329800

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Hållbara ekonomiska lösningar med fokus på framtidens Esbo. Det måste vara en självklarhet att garantera finansieringen av välfungerande basservice och därefter se på att vilka investeringar som kan göras för en fungerande infrastruktur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

En utbildningssektor som garantera kvalitet i allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning och samtidigt säkerställer varje individ behörig och kunnig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En stad som satsar på förbyggande verksamhet med tanke på välmående och som också som en del av detta inspirerar till meningsfull fritidsaktivitet stöder ungas, vuxnas och åldringars mående i det dagliga livet.

Läs mer i vårt valprogram ›