Christa Lehmus

18

"Utveckla och behåll bastjänsterna i Hangö. Behåll hälsovårdscentralen i Hangö med yrkeskunnig och personlig service åt hangöborna!"

Jag är en 48-årig hangöbo. Har bott nästan hela mitt liv i Hangö. Har två vuxna döttrar, den ena kvar än så länge i Hangö och den andra i Åbo.
Frågor jag personligen brinner för är att utveckla äldreomsorgen i stan och hålla kvar vår hälsovårdscentral, med tjänster för hangöbor. En annan viktig fråga jag kommer att arbeta för är mera resurser till barnskyddet.

Namn: Christa Lehmus
Födelseår: 1973
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Fastighetsmäklare / Köpvittne
E-post: christa.lehmus@op.fi
Tel: 050 329 7868

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Utveckla äldreomsorgen, borde satsas på boenden för seniorer. Där åldringen har sin egen etta/två, med kokmöjligheter. Men där finns även möjlighet till mat och vård, samt socialt umgänge om så önskas. Det skulle skapa en trygghetskänsla för den äldre och samtidigt lätta på de anhörigas vardag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Få tillräckligt med resurser till barnskyddet, för att kunna upptäcka brister i hemmen i god tid och kunna ge stöd åt familjer som behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Hangö har ett skrikande behov av förmånliga, renoverade hyresbostäder med hiss. Vi behöver absolut bygga fler och riva eller sälja ut de gamla hyreshusen som är i dåligt skick, andra alternativet är att grundrenovera de gamla, vad som nu sen är förmånligare.
Hangö behöver även fler småhustomter mer centralt, för att vi ska få mera barnfamiljer att flytta permanent till staden.

Läs mer i vårt valprogram ›