Christa Lehmus

"Utveckla och hålla bastjänsterna i Hangö"

Jag är en 48-årig hangöbo. Har bott nästan hela mitt liv i Hangö. Har två vuxna döttrar, den ena kvar än så länge i Hangö och den andra i Åbo.
Frågor jag personligen brinner för är att utveckla äldreomsorgen i stan och hålla kvar vår hälsovårdscentral, med tjänster för hangöbor. En annan viktig fråga jag kommer att arbeta för är mera resurser till barnskyddet.

Namn: Christa Lehmus
Födelseår: 1973
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Fastighetsmäklare / Köpvittne
E-post: christa.lehmus@op.fi
Tel: 050 329 7868

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Få tillräckligt med resurser till barnskyddet, för att kunna upptäcka brister i hemmen i god tid och kunna ge stöd åt familjer som behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Hangö har ett skrikande behov av förmånliga, renoverade hyresbostäder med hiss. Vi behöver absolut bygga fler och riva eller sälja ut de gamla hyreshusen som är i dåligt skick, andra alternativet är att grundrenovera de gamla, vad som nu sen är förmånligare.

Läs mer i vårt valprogram ›