Charlotta Engblom

26

"Fungerande vardag"

Jag är en 43 årig diplomingenjör som jobbar inom industrin. För fyra år sen bestämde jag att sätta intresset för samhälle, bildning och engagemang på prov och ställde upp i kommunalvalet för första gången. Jag blev invald och har sedan dess jobbat konsekvent för att Sibbo skall fortsättningsvis vara en kommun där invånarna trivs.
Jag tror på att hålla kommunförvaltningen liten men stark. Skolan för alla är en garant för jämställdighet, bra hälsovård en grundrättighet och möjligheter till meningsfull fritid och hobby basen för gemenskap och välfärd. I övrigt skall man se till att näringsliv och entreprenörer har möjlighet att förverkliga sina innovationer och idéer så långt som möjligt och inte skapa system som hindrar ekonomiskt oberoende.

Namn: Charlotta Engblom
Födelseår: 1978
Kommun: Sibbo
Hemort: Kyrkoby
Titel: Utvecklingschef
E-post: info@charlottaengblom.fi
www: https://www.charlottaengblom.fi

Viktiga politiska frågor

Kultur

Jag tror på att hålla kommunförvaltningen liten men stark. Central kommunal service är bildning, soc. & hälsovård samt fritidsverksamheter. Genom dessa kan kommuninvånarna erbjudas gemenskap och man skapar förutsättningar för jämlikhet i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Var och en individs frihet och rätt att förverkliga sig själv och vara en respekterad medlem av samhället är viktiga värden för mig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Realistisk syn på ekonomin, inflyttning och tider som ändras. Inför nya tider måste vi kunna omvärdera vad som är den bästa riktningen. I de situationerna krävs god bakgrundsinformation, öppen dialog och transparens i beslutsfattandet.

Läs mer i vårt valprogram ›