Karin Cederlöf

585

"Jag vill att Esbo ska bli bättre på att prioritera miljön i beslutsfattandet. Vi måste också ta hand om kommunens invånare: unga har rätt att få högklassig utbildning, och äldre har rätt till service och god vård. "

Hej! Jag är Karin Cederlöf, kandidat för SFP i kommunalvalet i juni 2021. Jag är jurist, bor i Gäddvik och arbetar som specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Det bästa med Esbo är stadens trivsamhet, fina skolor och närheten till naturen och havet. Under min uppväxt i Esbo hade jag möjlighet att delta i mångsidiga hobbyer på både svenska och finska och röra mig i naturen med familjen. Skolan gav mig både uppmuntran och verktyg att välja min väg i livet. I familjen cyklade vi i stort sett överallt då servicen och skolan fanns på kort avstånd. Esbo ska hålla fast vid dessa trumfkort också i framtiden.

Det finns ändå saker att förbättra.

Esbo ska profilera sig som en modern, men samtidigt naturnära stad, inte som en höghusmetropol. Det har varit oroväckande att följa med hur staden utvecklats de senaste åren, då det getts allt mindre utrymme åt naturen och ställvis har det byggts monotona höghusområden utan något grönt.

Klimatarbetet ska prioriteras: kommunernas insatser är avgörande för hela Finlands klimatmål. Esbo kan göra mycket för att minska sina utsläpp, bland annat satsa på kollektivtrafik, cykling och övergång till fossilfri energi.

Esbo ska också i framtiden vara en högklassig utbildningsort. Vi har inte råd att spara på utbildningen. Jag är orolig för hurdana konsekvenser Esbos tilltänkta nedskärningar i utbildningen kommer att ha.

Jag har arbetat med äldres rättigheter en längre tid. Seniorer förtjänar god vård och omsorg: ingen ska behöva vara rädd att lämnas utan den service som man har rätt till, på sitt modersmål.

Jag är färdig att axla ansvar och jobba för ett miljövänligt och trivsamt Esbo som tar hand om sina invånare!

Namn: Karin Cederlöf
Födelseår: 1994
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Juris magister
E-post: karin@karincederlof.fi
Tel: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Kommunerna har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Esbo har det ambitiösa målet att vara klimatneutralt 2030 och det behövs stora insatser för att målet ska uppnås. Esbos charm ligger i närheten till naturen och trivsamheten. Det här måste hållas fast vid.

Esbo bör:

-Satsa på kollektivtrafik och cykling

-Främja användning av elbilar genom t.ex. laddningsinfrastruktur

-Möjliggöra en hållbar livsstil

-Bygga mångsidigt (inte bara täta höghusområden) och satsa på grönområden

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Jag har arbetat med äldre personer och äldres rättigheter en längre tid, bl.a. flera år på ett äldreboende i Esbo och som volontär inom seniorverksamheten vid HelsinkiMissio. Äldres rättigheter är en viktig fråga för mig och i takt med att Esbo åldras blir frågan allt mer aktuell.

Jag har sett vilka brister det finns i kommunalt beslutsfattande gällande service för äldre, då vi i över ett års tid kämpat för att min mormor ska få handikappservice i en annan nyländsk kommun.

-Äldre invånare ska kunna lita på att de beviljas den service de har rätt till

-Äldres ensamhet ska bekämpas. Byggande där olika generationer möts ska främjas.

-Närståendevårdare ska stödas

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Högklassig utbildning är en grundläggande förutsättning för invånarnas välmående och hela Finlands välfärd. Esbo ska värna om att det också i framtiden finns möjlighet att gå dagis och skola på de båda inhemska språken.

Det behövs

-möjligheter till dagis och skola på svenska och finska på skäligt avstånd från hemmet

-tillräckliga resurser för studiehandledning

-eftermiddagsverksamhet på både finska och svenska

-satsningar på hållbar och god skolmat

Läs mer i vårt valprogram ›