Karin Cederlöf

"Jag vill att Esbo ska bli bättre på att prioritera miljön i beslutsfattandet. Vi måste också ta hand om kommunens invånare: unga har rätt att få högklassig utbildning, och äldre har rätt till service och god vård. "

Jag är Karin Cederlöf, kandidat för SFP i kommunalvalet i april 2021. Jag är jurist, bor i Gäddvik och har levt största delen av mitt liv i Esbo.

Esbos charm ligger i närheten till naturen och trivsamheten. Det har varit oroväckande att följa med hur staden utvecklats de senaste åren, då det getts allt mindre utrymme åt naturen och allt mer utrymme åt täta höghusområden. Jag vill vända den här trenden.

Jag vill att min hemstad ska bli bättre på att prioritera miljön och klimatet i beslutsfattandet. 2020-talet kommer att vara årtiondet som avgör om vi lyckas stävja klimatförändringen och anpassa oss till dess följder. Esbo bör möjliggöra en hållbar livsstil åt invånarna, t.ex. genom fungerande kollektivtrafik.

En rättvis behandling av alla människor är en ledstjärna i mitt tankesätt. Jag är oroad särskilt för äldre personer: de måste ha rätt till tillräcklig service och god vård. Ingen ska behöva vara rädd att lämnas ensam eller utan den vård som behövs.

Vi har alla verktyg som behövs för att främja en utveckling i rätt riktning. Jag är färdig att axla ansvar och jobba för ett naturnära Esbo för både unga och äldre!

Namn: Karin Cederlöf
Födelseår: 1994
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Juris magister
E-post: karin@karincederlof.fi
Tel: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Kommunerna har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Esbo har det ambitiösa målet att vara klimatneutralt 2030 och det behövs stora insatser för att målet ska uppnås. Esbos charm ligger i närheten till naturen och trivsamheten. Det här måste hållas fast vid.

Esbo bör:

-Satsa på kollektivtrafik och cykling

-Främja användning av elbilar genom t.ex. laddningsinfrastruktur

-Möjliggöra en hållbar livsstil

-Bygga mångsidigt (inte bara täta höghusområden) och satsa på grönområden

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Jag har arbetat med äldre personer och äldres rättigheter en längre tid, bl.a. flera år på ett äldreboende i Esbo och som volontär inom seniorverksamheten vid HelsinkiMissio. Äldres rättigheter är en viktig fråga för mig och i takt med att Esbo åldras blir frågan allt mer aktuell.

Jag har sett vilka brister det finns i kommunalt beslutsfattande gällande service för äldre, då vi i över ett års tid kämpat för att min mormor ska få handikappservice i en annan nyländsk kommun.

-Äldre invånare ska kunna lita på att de beviljas den service de har rätt till

-Äldres ensamhet ska bekämpas. Byggande där olika generationer möts ska främjas.

-Närståendevårdare ska stödas

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Högklassig utbildning är en grundläggande förutsättning för invånarnas välmående och hela Finlands välfärd. Esbo ska värna om att det också i framtiden finns möjlighet att gå dagis och skola på de båda inhemska språken.

Det behövs

-möjligheter till dagis och skola på svenska och finska på skäligt avstånd från hemmet

-tillräckliga resurser för studiehandledning

-eftermiddagsverksamhet på både finska och svenska

-satsningar på hållbar och god skolmat

Läs mer i vårt valprogram ›