Dan Cederlöf

655

Jag vill jobba för lokala påverkningsmöjligheter specifikt i skolor för föräldrar, lärare och studerande/elever.

Namn: Dan Cederlöf
Kommun: Helsingfors
Titel: Studerande/beväring, ordförande i SU:s EPU