Cecilia Achrén

16

"Hela livet ryms i Åbo! "

Åbo befinner sig i ständig förändring och ständig förbättring. Vi ska se till att skapa en stark ekonomi med bästa möjliga förutsättningar för företagande, ett grönt och vackert Åbo, goda möjligheter till motion och välmående samt en basservice i världsklass!

Född på Heideken och bott hela livet i Åbo, ekonomie magister från ÅA-hanken och föreningsaktiv. Scouting, fotboll och att vara i naturen är det bästa jag vet!

Namn: Cecilia Achrén
Födelseår: 1990
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo, Portsa
Titel: Verksamhetsledare
E-post: cecilia.achren@gmail.com
Tel: +358405005548

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi behöver höja sysselsättningen och stärka Åbos ekonomi, till exempel via ökad digitalisering och effektiv stadsplanering. Vi ska ha mod att vara innovativa och råd att utveckla staden - utan att behöva skära ner i servicenivån. Åbo ska stärka samarbetet med Stockholmsregionen, till exempel i samarbete med finsk-svenska handelskammaren i företagsfrågor

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull hobby! Vi behöver fler idrotts- och bollhallar och vi måste satsa på att förbättra möjligheterna för utomhusmotion. Uteplanerna ska utnyttjas även på vintern, genom att värmas upp eller förses med konstis.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Åbo ska uppnå sitt mål att bli klimatneutralt år 2029. Utsläppen inom trafiken måste minskas, bland annat genom utvecklande av nya cykelvägar och genom att förbättra kollektivtrafiken. Åbo ska ställa krav på klimatvänliga material vid upphandling inför bygg- och renoveringsprojekt samt renovera byggnader om möjligt i stället för att riva.

Läs mer i vårt valprogram ›