Carola Juselius

35

"Kommunen och byarna. Tillsammans. Med mig "

Jag heter Carola, 52 år ung, född och uppvuxen i Sibbo. Till min familj hör man, två utflugna vuxna barn, två minderåriga barn och hund. Vintersim och PokemonGo är fritidsintressen. Detta är första gången som jag ställer upp i kommunalvalet.Jag är fullmäktigeledamot i VBO samt i Sibbo gemensamma kyrkofullmäktige
Jag har mina rötter djupt i Sibbo; här är det som mitt hjärta finns. Här får jag vara vem jag är, samtidigt som grannen nog lite ser till att jag och mina barn beter sig. Samhörigheten är nåt mycket speciellt. Sibbo är litet men ändå tillräckligt stort-Sibbo är stort men tillräckligt litet för att man känner sig trygg.
I fullmäktige måste man kunna jobba tillsammans över parti- och språkgränsen. Ingenting nås med att bara titta på sin egna näsa.

Namn: Carola Juselius
Födelseår: 1968
Kommun: Sibbo
Hemort: Kyrkoby/Sibbo
Titel: Datasäkerhetsansvarig
E-post: carola.juselius@gmail.com
Tel: 040 772 71 33
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jag vill jobba för alla Sibbobors trivsel. Jag vill att Sibbo skall bli lite mera skoj, lite mera human, lite mera kundvänlig som kommun. Jag vill jobba för mycket sådant, som många kommer att säga, att är ”onödigt” i denna tid då skall sparas. Men detta är saker som gör att vi trivs i Sibbo och när man trivs, ja- då gör man alltid lite mera.
Jag vill jobba på gräsroten. För att vi alla skall ha det bra just nu. Man måste kunna njuta av sitt närområde för att man uppskattar vad man har. Den kommunala servicen skall fungera både för kommunens personal som för invånaren. Jag vill att invånarna skall trivas i alla hörn i Sibbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill att Sibbo skall satsa på turism och marknadsföring. Mera samarbete mellan tredje sektorn och kommunen. Vi skulle grunda platser som tex Soiva Metsä och Hiljainen Kansa. ITE konst till kommunen.
Området kring Molnträsk skall tas aktivare i använding året om: med en bastu på området kunde man öppna för vaksim. Företagare som skulle sköta cafe. Naturstigarna runt Molnträsk så man kan motionera. Skid- och skrinnspår på Molnträsk i lägen som isen håller.
Fatbike rutter under hela året. Mera naturrutter vintertid för hundpromenader.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ett eller två Iceheart-lag skall grundas i Sibbo.
Icehearts arbete är ett långvarigt förebyggande barnskyddsarbete i skolan, på fritiden samt familjestöd. En fostrare stöder barnen som valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, i 12 år. Med till verksamheten väljs barn som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Vid val av barn till verksamheten samarbetar både socialservicen och bildningssidan.

Läs mer i vårt valprogram ›