Carola Hellberg

22

"För ett trivsamt, företagarvänligt och tvåspråkigt Raseborg"

Min familj består av man, fem vuxna barn och lika många barnbarn. Jag bor i Karis där jag numera har min frisersalong Ingå Barberare. Frisörföretagare har jag varit sedan 1978 huvudsakligen i Ingå där jag till min stora glädje blev vald till Årets företagare 2014. Jag har också varit timlärare, medlem i examensnämnd och tävlat inom frisörbranschen. Några år var jag också styrelsemedlem i Finlands frisörförbund.
Jag vill arbeta för en välmående kommun med ekonomin i balans. Småföretagarna står mitt hjärta nära och jag vill medverka till att få flera arbetsplatser och många nya företagare till vår region. I ett välmående samhälle bör det finnas mångsidig service, goda skolor och bra utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att yrkesutbildning och arbetsplatser korrelerar. Vi ska stöda den lokala produktionen så långt som möjligt.
Raseborg har en levande tvåspråkighet som vi ska värna om. Jag vill se mera samarbete mellan den svenska och finska dagvården, skolan och utbildningen. Språk är kommunikation och öppnar dörrar.
En god hälso- och sjukvård ger trygghet och bör finnas nära tillhands. Jag vill hålla fast vid vårt eget sjukhus och helst utveckla i stället för att avveckla vården där.
Raseborg har en stor potential med fantastisk natur, skäliga bostadspriser, goda förbindelser och god servicenivå. Vi har alla ett ansvar för vår närmiljö. Jag vill verka för att vi ska trivas här och gärna också locka nya invånare.

Namn: Carola Hellberg
Födelseår: 1957
Kommun: Raseborg
Hemort: Karis
Titel: Frisörföretagare
Medlem i :