Carl-Johan Kajanti

72

"Levande byar, engagerade invånare - värna om vår historia, med framåtriktad blick."

Jag är Långvikbo i fjortonde generationen och bor i byn tillsammans med fru, två barn och en hund. Jag är 41 år och ser kommunalpolitiken både som en möjlighet till engagemang och som ett forum för att säkra att allas röst hörs. Fast allas uppgift i fullmäktige skall vara att tänka på hela kommunens bästa, är det viktigt att alla områden i Kyrkslätt är representerade i fullmäktige.

På fritiden spelar jag gärna fotboll, golf eller tennis. Lika gärna träffar jag vänner och gör utfärder nära och längre borta från hemmet tillsammans med min familj.

Om det är något du undrar över kan du ringa mig (050 343 7987) eller skicka e-post till
carl-johan.kajanti@kirkkonummi.fi

Namn: Carl-Johan Kajanti
Födelseår: 1980
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Långvik
Titel: Fullmäktigeledamot och medlem i samhällstekniska nämnden
www: https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/carl-johan-kajanti/

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Satsningar på välmående betalar sig ofta tillbaka mångfaldigt. Det sagt så är vi i Kyrkslätt i behov av att tänka grundförutsättningar, just nu måste alla sjuka skolor fixas. Barn går redan i skolor i andra kommuner, och det är inte hållbart, eller acceptabelt. Annars riskerar vi att, förutom elever, även mista skattebetalare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kyrkslätt behöver bli ännu bättre på att främja företagande. Att skapa sin egen arbetsplats och inkomst är värt en eloge. Att erbjuda andra arbetstillfällen är än mer värdefullt. Kommunen kan facilitera och skapa samarbetsförutsättningar, som man gör bland annat genom Pomoväst och samarbetet med Kyrkslätt företagare. I förlängningen är en företagsvänlig kommun också mera attraktiv för boende och företagen hjälper att förbättra det lokala välmåendet och serviceutbudet. Större samfundsskatteintäkter kommer som ett slutresultat av en fungerande helhet, inte som ett självändamål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jag tycker det är synd att Kyrkslätt inte kunde svara på den efterfrågan som Koronapandemin skapade på småhusboende. Ändå har den gångna fullmäktigeperioden varit ett steg i rätt riktning då många av de nära förestående planerna har tyngdpunkt på småhusbyggande. Jag tycker det borde vara enklare att bygga med stöd av generalplanen och i större utsträckning locka bra skattebetalare utan att kommunen skulle ha stora infrakonstnader. Under nästa fullmäktigeperiod ser jag fram emot att uppfräschandet av centrum tar ett stort steg framåt. Vi får inte glömma att stora delar av Kyrkslätt inte har fungerande kollektivtrafik.

Läs mer i vårt valprogram ›