Camilla Wikman

75

"Ett Karleby för alla. "

Hej!
Jag är fru, mamma, Såkabo, finlandssvensk, marknadsföringsdirektör, nätverkare och förtroendevald i Karleby sedan senast val.

För mig är det viktigt att känna mig som en del av det samhälle jag bor och verkar i. Jag behöver känna att jag hör hemma där var jag och min familj lever. Det här tror jag är viktigt också för dig. Det här är något jag vill fortsätta jobba för.

Min första period som förtroendevald i Karleby har lärt mig väldigt mycket om hur saker och ting fungerar i vår stad. Därför vill jag vara med och fortsätta att arbeta för en stad där var och en skall få känna sig hemma och delaktig, där var och en skall få må bra och kunna ha en fungerande vardag. Jag vill se en livskraftig stad där företagen skall ha goda förutsättningar för sin verksamhet, en stad som är lättillgänglig och som tillsammans med andra närliggande kommuner satsar på en vettig regional utveckling.

Ett Karleby för alla - helt enkelt!

Namn: Camilla Wikman
Födelseår: 1976
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Marknadsföringsdirektör, ekon.mag.
E-post: wikman.camillae@gmail.com
Tel: 040 551 4337
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Som del av en minoritet i staden ser jag det som viktigt att vi långsiktigt och ur ett helhetsperspektiv skulle jobba fram en långsiktig framtidsvision om hur vi vill bygga en attraktiv skola och utbildning för svenskspråkiga i vår stad. Vi behöver forsätta skapa förutsättningar för utveckling av moderna och högklassiga skolor där både elever och personal skall må bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

A och O är att kommunen har en proaktiv dialog med näringslivet och lyssnar till näringslivets behov för att kunna utveckla förutsättningar för företagen att verka i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

För stadens attraktionskraft och för att behålla och locka till sig både invånare och företag, är det viktigt att staden, men också regionen har en fungerande infrastruktur. Därför bör man tillsammans med övriga kommuner i regionen jobba för ett dynamiskt samarbete.

Läs mer i vårt valprogram ›