Camilla Sandell

70

"Ett jämställt och jämlikt Åbo"

Jag är infödd Åbobo men flyttade som barn till Mariehamn. Efter studier i Vasa och några år i Kimito flyttade jag tillbaka till Åbo 2009.
Jag är nyvald ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Åbo. Den senaste valperioden har jag varit medlem i Kårkulla Samkommuns styrelse och ordförande för Nämnden för Åboland inom Kårkulla Samkommun, dessutom är jag nämndeman i Egentliga Finlands tingsrätt.
Jämställdhets och jämlikhetsfrågor ligger mig nära hjärtat. Eftersom jag själv har ett fysiskt funktionshinder är det viktigt för mig att Åbo är en tillgänglig stad för alla.

Namn: Camilla Sandell
Födelseår: 1972
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: PM
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

För mig är jämställdhet mellan könen viktigt. Alla skall oberoende av kön ha lika möjligheter att förverkliga sig själva.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Åbo bör vara en stad som är företagarvänlig och stöder sysselsättningen även för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Genom att preventivt se till att staden har välmående kommuninvånare i alla åldrar, vinner staden också ekonomiskt på det.

Läs mer i vårt valprogram ›