Camilla Krause

"Över språk- och partigränser: för kvinnor, barn, seniorer och Drumsö"

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Camilla Krause
Födelseår: 1973
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors

Viktiga politiska frågor