Rainer Bystedt

9

"Ett tryggt och hållbart lokalsamhället"

Samhällets utveckling är för mig en livsstil med över 30 år som kommunalpolitiker i Vörå. Jag arbetar för välbefinnande i kommunen från vaggan till graven. Våra ungdomar mår inte bra idag och där får vi jobba hårdare under devisen "en förlorad ungdom en förlorad framtid för Vörå". Även våra äldre skall ha ett värdigt åldrande som de förtjänat, med vad det innebär.

Jag är gift och särbo med Christina, har två söner och fyra barnbarn. Intressen är idrott i alla former.

Namn: Rainer Bystedt
Kommun: Vörå
Titel: Jordbruksföretagare